«

»

Oct 06

ŽUPNA KATEHEZA – raspored

Raspored župnih kateheza 2019/20

Grupa Vrijeme kateheze Katehist/ica
predškolska djeca
od navršene 5. g.
petak  17:00 Jadranka Bošnjak
1.  razred četvrtak 17 Jadranka Bošnjak
2. razred
pred-pričesnici
četvrtak 18 Jadranka Bošnjak
3. razred
pričesnici
četvrtak 9:00  ili 14:30 Viktorija Šimić sestra
4. razred utorak   17:00 Josipa Prgomet
5.  i  6. razred utorak   18:00 Josipa Prgomet
7. i  8.  razred ponedjeljak  18:00 P. Ilija
1. raz. SŠ  (krizmanici I.) ponedjeljak  20:00 P. Ilija
2. raz. SŠ
krizmanici II.
nedjelja 18:00 P. Ilija
Ministranti subota   10:00 P. Ilija
Biblijska skupina ponedjeljak 19:00 P. Ilija
Molitvena zajednica srijeda 19:40
Karitativna grupa ponedjeljak   09:30 P. Ilija
Dječji zbor
Mladi zbor
Mješoviti zbor
subota    11:00
subota    10:1300
utorak    19:30
Ana Andrijanić
Marijan Ćavar i D. Trajer
Ivana Tuškan