«

»

Jul 10

Obavijesti 11.7.2021. – Vinkovci 4

 • Krunica i klanjanje sljedećeg tjedna neće biti.
 • Mise sljedeći tjedan će biti:
  jutarnje u: ponedjeljak, srijedu i subotu
  večernje u: utorak, srijeda,četvrtak i petak.
 • P. Martin Manus SAC, vizitator iz Rima će nas posjetiti u sljedeću nedjelju i ponedjeljak.
 • Župni ured do daljnjeg radi od utorka do petka u vremenu 17:30 do 19:00 sati.
 • Ženidbu naviještaju: Josip Ivanko i Gabrijela Astaloš / Marijan Culej i Marijana Šerić
 • RADOVI – fasadne skele smo se riješili. Najzahtjevniji dio sanacije fasade na crkvi je dovršen. Za sad hvala majstoru Ivi Bičaniću, koji je gratis za župu puno radnih dana uložio, firmi SUHOMONT  za gratis skelu, firmi TERMOline za zaštitni premaz, te ostalim župljanima koji su se angažirali.
  Kad prođu ljetne vrućine nastavit ćemo zaštićivanje fasade s pokretne skele, koju nam je ustupio Jure Bošnjak.
 • Ženidbu naviještaju: Marijan Culej i Marijana Šerić
 • Krsti se: Tonka Šimić, kći Ivana i Ane r. Milićević (10 sati)
 • Umrla: Marija Vukovac
INTENCIJE – MISNE NAKANE – raspored misa
NKG 15

11.7.2021.

Nedjelja

 

 

 

07:00 + Stjepan Jenei i svi pokojni iz obitelji
sp. Za ozdravljenje kćeri Snježane
sp. + Stjepan Stojanović (Stepa)
10:00 Misna nakana za sve župljane.
sp.+ Kristijan Huskić
++ Zvonko i Margita Vidak
+ Marija Vukovac

Za blagoslov i zdravlje sina Domagoja

11:30 NEMA MISE
19:00 + Goran Lončarić

Ponedjeljak

7:00 ++ Alojz i Stanko Vidović

Utorak

19:00 ++ Đuro i Martinka, Kata i Andrija Dikonić

Srijeda

7:00 Nakana MB
19:00 ++ Manda i Marko, Stajka i Marin Ivanovac
Četvrtak 19:00 + Damir Zucić
Petak 19:00 + Mirjana Kolić

Subota

7:00 + Franjo i Luca Kikić