«

»

Apr 22

Obavijesti 23.04.2017. – Vinkovci 4

 • Nedjelja Božjeg milosrđa se slavi na Bijelu nedjelju.
 • Vjera i svjetlo danas ima svoj zajednički susret koji završava sv. misom.
 • HODOČAŠĆA:
  LOURDES – ima još slobodnih mjesta. Putuje se 17. rujna. Cijena je 2670 kn.
  RIM – polazak je danas u 21:00 h iz župnog dvorišta.
  MARIJA BISTRICA – 20. svibnja. Cijena puta je 100 – 130 kn.
 • SHKM VUKOVAR 2017 – Naša župa prima 250 mladih na smještaj 29. na 30. 4. Hvala svim domaćinima koji će primiti mlade. Za sve mlade ćemo u subotu od 18 do 20 sati prirediti domjenak. Za tu priliku vas molim da donesete nareske, kiflice, kolače, sokove i slično od 16-17 sati u našu Osnovnu školu gdje ćemo organizirati domjenak. Radi dostatnih količina svoj doprinos najavite u župnom. Mlade treba netko iz kuće domaćina dočekati u 12:00 h i povesti ih u svoj dom.
  Nove obavijesti o SHKM pratite na ogl.ploči i na face-book profilu župe. Naši mladi neka dođu u 16 h u župno dvorište, gdje će započeti zajednički program.
 • KRIZMA je bila jučer u 16:00 h. Prof. dr. Pero Aračić je krizmao naših 26 župljana, jednog mladića iz Zagreba te šest osoba s posebnim potrebama. Slavlje je bilo svečano i dostojanstveno. Zahvaljujemo mnogima na uređenju crkvenog dvorišta i same crkve, mladom zboru te jednoj obitelji koja je platila cvijeće za kićenje crkve.
 • PRVA PRIČEST je danas u 10:00 h. Imamo 19 dječaka i 19 djevojčica. Sestra Viktorija Šimić je djecu pripremala za ove svečane i svete trenutke. Oko pjevanja se trude Spomenka, Sandra, Martina i dječji zbor s prvopričesnicima. Hvala svima.
  Sve prvopričesnike očekujemo slijedeći tjedan na sv. misi od ponedjeljka do petka.
  DANAS nema sv. mise u 11:30 h!!!!
 • Pobožnosti krunice i klanjanja su redovito utorkom odnosno petkom u 18:30 h.
 • Vjenčanja su u subotu dva, jedno u 17:45, a drugo u 19:00 h. (Mišurac – Bošković / Klišanić – Kelava)
 • Vjenčani su: Antonio Martinović i Maja Pavličević
 • Krste se: David Zobenica  sin Bojana i Sunčane r. Vugrić,  Hrvoje Jurković sin Mladena i Rozalije r Marinković, Dunja Matijević kći Dalibora i Maje r. Jukić i  Ana Cvita Jukić kći Ante i Mirte r. Gluhaković ( krštenje je u 11:45)
 • Umro je:Šćepan Marčinko r. 1934.
INTENCIJE – MISNE NAKANE
DRUGA VAZMENA 23.04.2017.

Nedjelja

 

 

 

07:00 Svi pokojni iz obitelji Obradović

spomen: Za zdravlje obitelji Hodak

10:00 spomen:+ Šćepan Marčinko
11:30 NEMA MISE
19:00 Zahvala BDM od obitelji Nade Kelava

spomen: + Franko Šeparović

           + Tomislav Knežević

Ponedjeljak

Jut. + Marko Sluganović
Več. + Tomislav Knežević

+ Mato Neralić

Utorak

Samo Več. 1. Na nakanu obitelji Fehtig

spomen: + Željka Lešić i svi pokojni iz obitelji

2.  

Srijeda

Jut. ++ Katica i Grgo Primorac
Več. Svi pokojni iz obitelji Ćupić i Šabić
Četvrtak Jut. + Željka i svi pokojni iz obitelji Lešić
Več. + Slavko Šimunić

+ Božo Tustonjić

Petak

Jut. + Zdenko Meteš
Več. + Ladislav Barbir

spomen:+ Mato Neralić

Subota

Jut. Za zdravlje obitelji Hodak
Več. Na nakanu mladenaca