↑ Return to Župa Vinkovci

Raspored susreta i kateheze

Raspored župnih kateheza

Grupa Vrijeme kateheze Katehist/ica
predškolska djeca
od navršene 5. g.
petak 17 Bošnjak Jadranka
1.  razred četvrtak 10 ili 16 Bošnjak Jadranka
2. razred
predpričesnici
dobiti će pozivnicu
prvopričesnici petak    9:00 ili 15:00   A r. (+ C r.) sestra Tereza
prvopričesnici petak 9:45 ili 15:45   B r.  (+ C r.)
4. razred utorak   10 ili 16 Marina Bošković
5. i 6.  razred četvrtak  19 Josipa Prgomet
7. i 8. razred četvrtak 20 p. Ilija Sudar
1. r. SŠ  (krizmanici I.) utorak  19:45 sati Josip Džakula
2. raz. SŠ
krizmanici II.
subota  19:45 p. Ilija
Mladi
Ministranti subota   11 p. Ilija
Molitv.-bibl.susret srijeda   19:30 Zajednica Bog je ljubav
Karitativna grupa ponedjeljak 09:30 p. Ilija
Dječji zbor
Mladi zbor
Mješoviti zbor
Subota 12
prema dogovoru
srijeda19:30
Mihaela Gjokaj
Josipa Prgomet
Silvija Mikulić

Raspored događanja

Ponedjeljak

07:00   jutarnja misa

10:00-12:00 Radi župni Caritas
12:00   podnevna molitva palotinaca   (svakog dana osim nedjelje)

Utorak

12:00 podnevna molitva
18:30 krunica/ križni put / ispovijed
19:00 Večernja misa

Srijeda

07:00 Jutarnja misa

19:00 Večernja misa
19:30 Molitvena skupina

Četvrtak

19:00 Večernja misa

Petak

18:30 klanjanje / križni put / ispovijed / krunica
19:00 Večernja misa

Subota

07:00 Jutarnja misa

Nedjelja

07:00 Jutarnja misa – pučko pjevanje
10:00 Župna misa – Mješoviti  zbor
11:30 Obiteljska misa – Dječji zbor  (od 4. nedjelje rujna do kraja šk. god.)
19:00 Misa za mlade – Zbor mladih