↑ Return to Župa Vinkovci

Raspored susreta i kateheze

Raspored župnih kateheza

Grupa Vrijeme kateheze Katehist/ica
predškolska djeca
od navršene 5. g.
petak 16:30 Bošnjak Jadranka
1.  razred petak 17:30 Bošnjak Jadranka
2. razred
predpričesnici
četvrtak  16:00 Ana Spajić r. Dikonić
pričesnici petak    9:00 ili 14:30   A r. sestra Tereza
petak 10:00 ili 15:30   B r.
4. razred utorak   18:15 Josipa Prgomet
5. i 6.  razred srijeda   18:15 Josipa Prgomet
7. i 8. razred ponedjeljak 18:15 p. Ilija Sudar
1. r. SŠ  (krizmanici I.) subota u 19 sati p. Ilija
2. raz. SŠ
krizmanici II.
ponedjeljak  19:45 p. Ilija
Mladi
Ministranti subota   10:30 p. Ilija
Molitv.-bibl.susret srijeda   19:30 Zajednica Bog je ljubav
Karitativna grupa ponedjeljak 09:30 p. Ilija
Dječji zbor
Mladi zbor
Mješoviti zbor
Subota 11:30
prema dogovoru
srijeda19:30
Mihaela Gjokaj
Mia Mucić
Silvija mikulić

Raspored događanja

Ponedjeljak

07:00   jutarnja misa

10:00-12:00 Radi župni Caritas
12:00   podnevna molitva palotinaca   (svakog dana osim nedjelje)

Utorak

12:00 podnevna molitva
18:30 krunica/ križni put / ispovijed
19:00 Večernja misa

Srijeda

07:00 Jutarnja misa

19:00 Večernja misa
19:30 Molitvena skupina

Četvrtak

19:00 Večernja misa

Petak

18:30 klanjanje / križni put / ispovijed / krunica
19:00 Večernja misa

Subota

07:00 Jutarnja misa

Nedjelja

07:00 Jutarnja misa – pučko pjevanje
10:00 Župna misa – Mješoviti  zbor
11:30 Obiteljska misa – Dječji zbor  (od 4. nedjelje rujna do kraja šk. god.)
19:00 Misa za mlade – Zbor mladih